__________________________www.la-s.no

  

Linderud Audiopedagogiske Senter

 

Tinnitus og hyperacusis klinikken

 

 

Audiopedagogisk behandling | Hvem er vi | Priser | Kontaktinfo

Tinnitus og hyperacusis | Kurs & Foredrag | Samarbeidspartnere

Dokumentasjon | Linker | In English | Hjem

 

Hvem er vi___________________________________

 

 

Vi behandler mange ulike pasientgrupper fra de med lettere og moderate hørselstap og mindre plagsom tinnitus til pasienter med komplisert og langvarig hørselsproblematikk, ofte i yrkesaktiv alder.
Flere av våre pasienter har blant annet fått ensidig døvhet i kombinasjon med lydoverfølsomhet og tinnitus. Slik kombinasjonsproblematikk gir ofte store utfordringer i arbeidslivet, og krever mer langvarig trening og behandling hos oss. Tett samarbeid med dyktige audiografer og ØNH-leger er avgjørende for at behandlingen skal bli vellykket. Tilpasning, god opplæring og tilrettelegging av hørselsteknisk utstyr, systematisk tilvenning til lyd gjennom spesifikke lytteøvelser og informasjon om hørselsystemet vårt bidrar i stor grad både til at pasienter kommer seg tilbake i arbeid eller blir i stand til å beholde arbeid.

For pasienter med lang reisevei kan behandling foretas pr telefon eller Skype (bildetelefon via internett). Førstegangskonsultasjon anbefales gjennomført på Tinnitus og Hyperacusisklinikken.

Audiopedagogene Karina McGlade-Grando og Guri Engernes Nielsen har i 2008-2009 utviklet Norges første utdannelse i tinnitus ved Universitet i Oslo i samarbeid med professor Eva-Signe Falkenberg. Audiopedagogene har vært engasjert som forelesere i undervisningen, veiledere til studentene, samt deltatt i utarbeidelsen og sensureringen av eksamensoppgavene.

Begge har holdt mye foredrag og kurs om hørsel og hørselsteknisk utstyr, tinnitus og hyperacusis. Vi har skrevet artikler publisert i Audiografen og Nordisk Tidsskrift for hørsel- og døveundervisning, og har vært omtalt i Din Hørsel og AudioInfos. I mars 2012 har vi også vært på God Morgen Norge og presentert hyperacusis behandling. 

Fra 2010 – 2013 en del av det tverrfaglige teamet ved Ullevål Stadion ØNH, særlig kjent for et godt tinnitus og hyperacusis tilbud.

Audiopedagogene

 

Karina McGlade-Grando

Guri Engernes Nielsen

Klinikksjef

Audiopedagog -

Kognitiv terapeut:

+ 47 934 91 028

Org.nr.: 813 623 242

 

Karina McGlade-Grando har 2-årig videreutdannelse i Kognitiv terapi, og har da spesialisert seg på depresjon, angst og sosial fobi. Hun har lang erfaring med tinnitusbehandling fra Rådgivningskontoret for Hørselshemmede i Oslo Kommune. 

Karina driver også Oaks senter i Fredrikstad.

Les mer om dette her!

 

Hovedfag i Audiopedagogikk

Kognitiv terapeut

Her kan du se en ny videopresentasjon av Karinas kontor.

You can watch a new video of Karinas office by clicking here!

 

Klinikksjef

Audiopedagog:

+ 47 473 13 933

Org.nr.: 914 053 528

Guri Engernes Nielsen har mange års erfaring med behandling av tinnitus- og lydoverfølsomhet hos både voksne og barn. Hun har tidligere vært leder, styremedlem og web redaktør i Norsk Audiopedagogisk Forening.

Du kan sende mail til Guri her!

 

Mastergrad i Audiopedagogikk - MNAF

  Jorunn Solheim      Kari Hareide Skårberg  

Audiopedagog MNAF -

Audiograf - Kognitiv terapeut:

+ 47 976 59 680

Org.nr.: 987 180 420

Jorunn Solheim er utdannet audiopedagog. I 2011 avla hun sin doktorgrad innenfor tema hørselsrehabilitering ved UiO. I 2012 avsluttet hun en ett-årig etterutdanning i tinnitusbehandling ved UiO. Hun har også tatt videreutdanning i Kognitiv Terapi med vekt på behandlingsmetoder ved angstlidelser og depresjon.

Timeavtaler tilbys fortrinnsvis på ettermiddager.

 

Les mer om dette her!

 

Doktorgrad Ph.D. i Hørselsrehabilitering

 

Audiopedagog MNAF

+ 47 957 79 157

Org.nr.: 915 623 255

 

Kari er spesialpedagogisk rådgiver innen hørsel og jobber med mennesker som har forskjellige hørselsutfordringer, blant annet lydoverfølsomhet og tinnitus. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo.

Les mer om dette her!

 

Du kan sende mail til Kari

her!

Mastergrad i Audiopedagogikk

Linn Renate Lystad

 Sandra Michele R. Ochoa  

Audiopedagog - Kognitiv terapeut:

+ 47 974 73 386

Org.nr.: 913 794 885

Linn Renate Lystad har jobbet de to siste årene med hørselsrelaterte utfordringer hos voksne og eldre, med fokus på oppfølging og opplæring i bruk av høreapparat og hørselsteknisk utstyr.

 

Du kan sende mail til Linn

her!

Mastergrad i Audiopedagogikk

Audiopedagog:

+ 47 417 66 981

Org.nr.: 913 794 907

 

Sandra er privatpraktiserende audiopedagog som tilbyr audiopedagogiske tjenester til voksne og eldre i deres hjem.

Les mer om dette her!

 

Du kan sende mail til Sandra her!

Mastergrad i Audiopedagogikk

        

 

Tilbake til toppen av siden