__________________________www.la-s.no

  
Linderud Audiopedagogiske Senter

 

Tinnitus og hyperacusis klinikken

APD klinikken

 

Audiopedagogisk behandling | Hvem er vi | Priser | Kontaktinfo

Tinnitus og hyperacusis | Kurs & Foredrag | Samarbeidspartnere

APD | Dokumentasjon | Linker | In English | Hjem

 

Hvem er vi__________________________________

 

Audiopedagogene

 

Guri Engernes Nielsen

 

Guri har de siste årene jobbet mye med å utvikle hyperacusisbehandlingen i Norge.Ved å kombinere kognitiv atferdsterapi, samt audiopedagogiske lytteteknikker og god hørselsveiledning, har dette blitt et viktig supplement til den tradisjonelle TRT behandlingen med støygenerator og måling av ubehagsterskler. Det siste blir som oftest utført av audiografer ved ulike hørselssentraler og privatpraktiserende øre-nese-hals leger. Ved siden av dette har hun også fått god kjennskap til behandling av mer spesielle   diagnosegrupper som APD (Auditory Processing Disorder), ANP (Auditiv Nevropati), CI (Cochlea Implantat), Menierès og psykogene hørselstap. Hun har god erfaring med å bruke Skype (internettbasert videosamtale)  med pasienter som kommer fra andre deler av landet, da det gjør det mulig å gi pasientene tett oppfølging.

 

 

 

 

 

   

Tilbake til toppen av siden