__________________________www.la-s.no

  
Linderud Audiopedagogiske Senter

 

Tinnitus og hyperacusis klinikken

APD klinikken

 

Audiopedagogisk behandling | Hvem er vi | Priser | Kontaktinfo

Tinnitus og hyperacusis | Kurs & Foredrag | Samarbeidspartnere

APD | Dokumentasjon | Linker | In English | Hjem

 

APD__________________________________

 

AUDITIV PROSESSERINGSVANSKER

 

 
 

Lytting er en ferdighet som mange av oss tar for gitt.
Både barn og voksne kan oppleve vansker knyttet til språk, tale, kommunikasjon eller læring som resultat av dårlig hørsel eller lyttevansker. Dette kan for eksempel skyldes gjentatte mellomøre- betennelser, ulike typer hørselstap eller auditive prosesseringsvansker (APD).

Høreapparater og FM utstyr øker lydstyrken og klarhet, men hjernen må venne seg til forskjellige lyder igjen og lære noen på nytt.  Hos de som har et grunnleggende talespråk, kalles denne prosessen auditiv rehabilitering og er svært viktig for å øke utbytte av teknisk utstyr og for å forbedre lytting og kommunikasjon.

Effektiv talespråklig kommunikasjon, forståelse av lyd og stemmer, krever både hørsel og lytteferdigheter. Disse ferdigheter kan heldigvis trenes, på samme måte som vi kan trene andre ferdigheter eller muskler.

Vi kan tilby individtilpasset lyttetrening eller auditiv trening som består av forskjellige aktiviteter utviklet for å øke bevisstheten på aktiv lytting.  Dette er med på å styrke lytte og kommunikasjonsferdighetene. Strategier og rådgivning for å leve med slike vansker kan også gjøre hverdagen lettere.

Vi kan utføre APD screening, kartlegging og
oppfølging hos barn og voksne. APD utredning skjer hos ØNH spesialister eller høresentraler som vil kunne sette en eventuell diagnose eller differensial diagnose.

 

Tilbake til toppen av siden