_________________________www.la-s.no

 
Linderud Audiopedagogiske Senter

 

Tinnitus og hyperacusis klinikken

 

Audiopedagogisk behandling | Hvem er vi | Priser | Kontaktinfo

Tinnitus og hyperacusis | Kurs & Foredrag | Samarbeidspartnere

Dokumentasjon | Linker | In English | Hjem

 

Dokumentasjon_____________________________

 

Artikkel om audiopedagogikk i Oslo på engelsk

Boka "Hør Her!" om høreapparatør og hjelpemiddler

Artikkel om lyd og ulyd i bladet Din Hørsel

Artikkel om APD (Auditiv prosesseringsvaske) i bladet Din Hørsel

Brosjyre 2018 side 1 - side 2

Brosjyre utadrettede 2016 side 1 - side 2

Videopresentasjon av kontoret vårt

Video presentation of our office

"Om min lydfølsomhet" av Kari Folkvord

Artikkel om behandling av nedsatt lydtoleranse fra fagblad Audiografen side 1 - side 2 - side 3

Innlegg om APD på oppdrag fra Phonak skrevet av Charlotte Caspari

Artikkel i Aftenposten om ertstatning for hørselskader side 1 - side 2

Artikkel i Dagbladet om hørselskader og Tinnitus side 1 - side 2

Artikkel fra Hjemmet, om hørselsvansker side 1 - 2 - 3 - 4

Artikkel om temaet misofoni fra Newcastle Universitetet

Artikkel fra Din Hørsel side 1 -2

E-book: Hearing Health & Technology Matters - Music to your ears: hearing aids, music and musicians

 

 

Tilbake til toppen av siden